Από το 2002 η A-PLAN παρουσιάζει μεγάλο εύρος υλοποιημένου έργου τόσο στον τομέα της κατοικίας, όσο και επαγγελματικών και εμπορικών κτιρίων.

Δραστηριοποιείται στην αγορά γης, στην εκπόνηση της μελέτης, στην επίλυση της κατασκευής και στην πώληση των ακινήτων.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών γνώσεων και ενεργειακής αντίληψης παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες από την σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι την υλοποίησή της.

Στόχο αποτελούν η λειτουργικότητα, η βελτίωση της ποιότητας των χώρων και η κατασκευή υψηλών προδιαγραφών.